scholen in Zweins

Voor de basisschool vakanties 2017 in Zweins wordt aanbevolen om de website van desbetreffende school te raadplegen. Scholen in Zweins: een overzicht van basisscholen, ROC's, particuliere scholen, MBO scholen.

scholen in de buurt van Zweins:

Christelijke Basisschool De Grunslach

website Christelijke Basisschool De Grunslach

Telefoon: 0517342112
Fax:
E-mail: directie@grunslach.nl
Soort: basisschool
Adres: Lytse Buorren 27
Postcode: 8842LJ
Plaats: Wjelsryp
BRIN: 04TB

verwijderen/aanpassen

Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus

website Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus

Telefoon: 0517231562
Fax:
E-mail: sintradbodus@yahoo.com
Soort: basisschool
Adres: Ljouwertertrekwei 4
Postcode: 9035ED
Plaats: Dronryp
BRIN: 03SM

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool It Anker

website Christelijke Basisschool It Anker

Telefoon: 0517232000
Fax: 0517232995
E-mail: admin@itanker.nl
Soort: basisschool
Adres: Quaestiusstrjitte 13
Postcode: 9035EB
Plaats: Dronryp
BRIN: 04KJ

verwijderen/aanpassen

De Romte

Telefoon: 0517231614
Fax:
E-mail: info@obsderomte.nl
Soort: basisschool
Adres: Skoallanswei 2
Postcode: 9035BT
Plaats: Dronryp
BRIN: 18QU

verwijderen/aanpassen

OBS Fugelflecht

Telefoon: 0517391140
Fax: 0517391297
E-mail: info@fugelflecht.nl
Soort: basisschool
Adres: D Oosterbaanstraat 3
Postcode: 8802XS
Plaats: Franeker
BRIN: 13XV

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Oanset

website Openbare Basisschool De Oanset

Telefoon: 0517269321
Fax:
E-mail: info@oanset.nl
Soort: basisschool
Adres: Peinserweg 1B
Postcode: 8811HK
Plaats: Ried
BRIN: 14XY

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Korendrager

website Christelijke Basisschool De Korendrager

Telefoon: 0517390388
Fax: 0517390368
E-mail: dekorendrager@pcbo-nwfriesland.nl
Soort: basisschool
Adres: Botniasteeg 16A
Postcode: 8801KJ
Plaats: Franeker
BRIN: 05LC

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool Kleyenburg

website Openbare Basisschool Kleyenburg

Telefoon: 0517390232
Fax:
E-mail: info@kleyenburg.nl
Soort: basisschool
Adres: Noorderbolwerk 1
Postcode: 8801KK
Plaats: Franeker
BRIN: 13LR

verwijderen/aanpassen

Rooms Katholieke Basisschool De Kabas

website Rooms Katholieke Basisschool De Kabas

Telefoon: 0517392219
Fax:
E-mail: info@kabas.nl
Soort: basisschool
Adres: Tuinen 28
Postcode: 8801VW
Plaats: Franeker
BRIN: 06RQ

verwijderen/aanpassen

Christelijke Scholengemeenschap A.M. van Schurman voor Havo Mavo Vbo

website Christelijke Scholengemeenschap A.M. van Schurman voor Havo Mavo Vbo

Telefoon: 0517395900
Fax: 0517397009
E-mail: info@annamaria.nl
Soort: VO-school
Adres: Cort van der Lindenstr 1
Postcode: 8802RX
Plaats: Franeker
BRIN: 14NS

verwijderen/aanpassen

De Cingel

website De Cingel

Telefoon: 0518451663
Fax:
E-mail: info@obsdecingel.nl
Soort: basisschool
Adres: Orxmasingel 16A
Postcode: 9036JW
Plaats: Menaam
BRIN: 18SR

verwijderen/aanpassen

School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolder

Telefoon: 0517392655
Fax: 0517382258
E-mail: info@sbo-debolder.nl
Soort: speciaal basisonderwijs
Adres: IJsbaanweg 2
Postcode: 8801ER
Plaats: Franeker
BRIN: 12DV

verwijderen/aanpassen

Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdyk voor Ath Havo Mavo Vbo

Telefoon: 0517432900
Fax: 0517432998
E-mail: info@vestdijk.nl
Soort: vestiging
Adres: Noorderbleek 34
Postcode: 8801EW
Plaats: Franeker
BRIN: 14DC02

verwijderen/aanpassen

OBS De Opslach

website OBS De Opslach

Telefoon: 0517395110
Fax: 0517395110
E-mail: info@deopslach.nl
Soort: basisschool
Adres: IJsbaanweg 4
Postcode: 8801ER
Plaats: Franeker
BRIN: 13QJ

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool Eben Haezer

Telefoon: 0518452000
Fax: 0518452530
E-mail: ebenhaezer@ehaezer.nl
Soort: basisschool
Adres: Greatebuorren 13
Postcode: 9036ME
Plaats: Menaam
BRIN: 07MG

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool de Twirre

website Openbare Basisschool de Twirre

Telefoon: 0517394515
Fax:
E-mail: info@twirredongjum.nl
Soort: basisschool
Adres: Wytse Foppesstrjitte 33
Postcode: 8808HP
Plaats: Dongjum
BRIN: 14JQ

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool Toermalijn

website Christelijke Basisschool Toermalijn

Telefoon: 0517394630
Fax: 0517393530
E-mail: toermalijn@pcbo-nwfriesland.nl
Soort: basisschool
Adres: P J Troelstrastraat 24
Postcode: 8802RD
Plaats: Franeker
BRIN: 09XZ

verwijderen/aanpassen

De Stapstien

Telefoon: 0517341446
Fax:
E-mail: de.stapstien@xs4all.nl
Soort: basisschool
Adres: Mied''igge 42
Postcode: 8831XP
Plaats: Winsum Fr
BRIN: 05UV

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Mied Skoalle

Telefoon: 0517341441
Fax:
E-mail:
Soort: basisschool
Adres: Molepaed 21
Postcode: 8831XJ
Plaats: Winsum Fr
BRIN: 14EL

verwijderen/aanpassen

Staetlansskoalle

Telefoon: 0517452219
Fax: 0517452716
E-mail:
Soort: basisschool
Adres: Smidsreed 6-8
Postcode: 8804NH
Plaats: Tzum
BRIN: 07IL

verwijderen/aanpassen

Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk

Telefoon: 0517393556
Fax:
E-mail: zml.leeuwarden@ittwaluk.nl
Soort: vestiging
Adres: Harlingerweg 22
Postcode: 8801PA
Plaats: Franeker
BRIN: 26LD01

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Tarissing

website Christelijke Basisschool De Tarissing

Telefoon: 0517342200
Fax:
E-mail: directie@detarissing.nl
Soort: basisschool
Adres: Tsjerkebuorren 14
Postcode: 8843KE
Plaats: Spannum
BRIN: 05XH

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Schalmei

Telefoon: 0518481774
Fax: 0518481007
E-mail: schalmei@pcbo-nwfriesland.nl
Soort: basisschool
Adres: Johan Roordastrjitte 41
Postcode: 8851EB
Plaats: Tzummarum
BRIN: 06RK

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool de Fugelsang

website Christelijke Basisschool de Fugelsang

Telefoon: 0518461218
Fax: 0518461435
E-mail: directie@fugelsang.nl
Soort: basisschool
Adres: Ds H v E v Heslingastr 1
Postcode: 9041EG
Plaats: Berltsum
BRIN: 06KL

verwijderen/aanpassen

Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

website Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs

Telefoon: 0517342020
Fax:
E-mail: directie@earnewjuk.nl
Soort: basisschool
Adres: Noarderfinne 3
Postcode: 8835XT
Plaats: Easterlittens
BRIN: 04IZ

verwijderen/aanpassen

Openbare Bsisschool Nye Mj Tamsmaskoalle

website Openbare Bsisschool Nye Mj Tamsmaskoalle

Telefoon: 0518481900
Fax: 0518482040
E-mail: info@tamsmaskoalle.nl
Soort: basisschool
Adres: Terskerspaed 2
Postcode: 8851GW
Plaats: Tzummarum
BRIN: 14HA

verwijderen/aanpassen

Lyts Libben

website Lyts Libben

Telefoon: 0518461736
Fax: 0518461253
E-mail: directie@obslytslibben.nl
Soort: basisschool
Adres: K J van den Akkerstr 2
Postcode: 9041CT
Plaats: Berltsum
BRIN: 18OM

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Wizebeam

website Christelijke Basisschool De Wizebeam

Telefoon: 0518471588
Fax: 0518471182
E-mail: info@cbs-wizebeam.nl
Soort: basisschool
Adres: Tilledyk 11
Postcode: 9047KG
Plaats: Minnertsga
BRIN: 06QM

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Stjelp

Telefoon: 0517341998
Fax:
E-mail: stjelp@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Oan''e Kamp 6
Postcode: 8834XM
Plaats: Baard
BRIN: 12VD

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Lytse Terp

website Openbare Basisschool De Lytse Terp

Telefoon: 0518471700
Fax: 0518471824
E-mail: info@obsdelytseterp.nl
Soort: basisschool
Adres: P.B. Winsemiusstrjitte 51
Postcode: 9047JJ
Plaats: Minnertsga
BRIN: 18UL

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool Mooitaki

website Christelijke Basisschool Mooitaki

Telefoon: 0582531684
Fax: 0582531684
E-mail: P.Huijser@cbsmooitaki.nl
Soort: basisschool
Adres: De Hammeringen 41
Postcode: 9045PT
Plaats: Bitgummole
BRIN: 05LS

verwijderen/aanpassen

Martenaskoalle

website Martenaskoalle

Telefoon: 0582531222
Fax: 0582531492
E-mail: info@martenaskoalle.nl
Soort: basisschool
Adres: Klaas van der Meijstr 1c
Postcode: 9045PZ
Plaats: Bitgummole
BRIN: 18NF

verwijderen/aanpassen

Algemene Bijzondere Basisschool De Reinboge

website Algemene Bijzondere Basisschool De Reinboge

Telefoon: 0515332628
Fax: 0842137332
E-mail: reinboge@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Greate Buorren 45
Postcode: 8732EE
Plaats: Kubaard
BRIN: 00GU

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Gielguorde

Telefoon: 0517469176
Fax:
E-mail: info@gielguorde.nl
Soort: basisschool
Adres: Waaxenserweg 13
Postcode: 8823SW
Plaats: Lollum
BRIN: 07ZR

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Opslach

website Openbare Basisschool De Opslach

Telefoon: 0515331844
Fax:
E-mail: opslach@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Walperterwei 14C
Postcode: 8731CD
Plaats: Wommels
BRIN: 14HD

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool It Funemint

website Christelijke Basisschool It Funemint

Telefoon: 0515331921
Fax:
E-mail: directie@itfunemint.nl
Soort: basisschool
Adres: Walperterwei 14
Postcode: 8731CD
Plaats: Wommels
BRIN: 05UY

verwijderen/aanpassen

Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Telefoon: 0515331531
Fax: 0515332126
E-mail:
Soort: vestiging spreidingsnoodzaak
Adres: Walperterwei 8
Postcode: 8731CC
Plaats: Wommels
BRIN: 25CR08

verwijderen/aanpassen

Openbare basisschool De Opstap

Telefoon: 0518491839
Fax: 0518491162
E-mail: info@obsdeopstap.nl
Soort: basisschool
Adres: Oosteinde 49
Postcode: 9079LA
Plaats: St.-Jacobiparochie
BRIN: 18RU

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Koppel

website Christelijke Basisschool De Koppel

Telefoon: 0518491296
Fax: 0518491016
E-mail: ifo@cbs-koppel.nl
Soort: basisschool
Adres: Heert Piters de Jongstr 1
Postcode: 9079KG
Plaats: St.-Jacobiparochie
BRIN: 05PW

verwijderen/aanpassen

Slotschool

website Slotschool

Telefoon: 0518402144
Fax: 0518403872
E-mail: info@cbs-slotschool.nl
Soort: basisschool
Adres: Burg Hesselinkstraat 2
Postcode: 9076EC
Plaats: St.-Annaparochie
BRIN: 17XF

verwijderen/aanpassen

Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo

Telefoon: 0518401456
Fax: 0518402477
E-mail:
Soort: vestiging spreidingsnoodzaak
Adres: Hartman Sannesstraat 7
Postcode: 9076EB
Plaats: St.-Annaparochie
BRIN: 20DL11

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool ''t Fonnemint

website Openbare Basisschool ''t Fonnemint

Telefoon: 0518401129
Fax:
E-mail: obs@fonnemint.nl
Soort: basisschool
Adres: Dordtse Straat 40
Postcode: 9076CP
Plaats: St.-Annaparochie
BRIN: 18PT

verwijderen/aanpassen

Samenwerkingsschool Basisonderwijs Itens

website Samenwerkingsschool Basisonderwijs Itens

Telefoon: 0515332002
Fax: 0515333203
E-mail: romte@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Itingewei 2
Postcode: 8735HT
Plaats: Itens
BRIN: 13LY

verwijderen/aanpassen

Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo

website Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo

Telefoon: 0518401447
Fax: 0518402795
E-mail: info@csgulbevanhouten.nl
Soort: VO-school
Adres: Steven Huygenstraat 4
Postcode: 9076AP
Plaats: St.-Annaparochie
BRIN: 01BE

verwijderen/aanpassen

Basisschool de Pikeloer

Telefoon: 0582501717
Fax: 0582502197
E-mail: pikeloer@po-littenseradiel.nl
Soort: basisschool
Adres: Labadistendyk 7
Postcode: 8637VJ
Plaats: Wiuwert
BRIN: 13YA

verwijderen/aanpassen

Christelijke Basisschool De Foareker

website Christelijke Basisschool De Foareker

Telefoon: 0515332275
Fax: 0515333126
E-mail: info@foareker.nl
Soort: basisschool
Adres: Skoallestrjitte 19
Postcode: 8734GL
Plaats: Easterein
BRIN: 03GT

verwijderen/aanpassen

Openbare Basisschool De Hanwizer

website Openbare Basisschool De Hanwizer

Telefoon: 0518401682
Fax: 0518400460
E-mail: hanwizer@planet.nl
Soort: basisschool
Adres: Mathijs Beckstraat 65
Postcode: 9077SG
Plaats: Vrouwenparochie
BRIN: 18TK

verwijderen/aanpassen

categorieen

We vonden ondermeer deze volgende scholen in Zweins: Basisschool de Stjelp, De Stapstien, Openbare Basisschool De Oanset, Christelijke Basisschool De Wizebeam, Christelijke Basisschool De Schalmei, Slotschool, Christelijke Scholengemeenschap A.M. van Schurman voor Havo Mavo Vbo, De Romte, Openbare Basisschool De Lytse Terp, Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo, Christelijke Basisschool De Korendrager, Openbare Basisschool De Mied Skoalle, Openbare Basisschool Kleyenburg, Basisschool de Pikeloer, Lyts Libben, Samenwerkingsschool Basisonderwijs Itens, Rooms Ktaholieke Basisschool Sint Radbodus, Christelijke Basisschool Eben Haezer, Christelijke Basisschool De Gielguorde, Regionale Scholengemeenschap Simon Vestdyk voor Ath Havo Mavo Vbo, Christelijke Basisschool de Fugelsang, Openbare Basisschool ''t Fonnemint, Openbare Basisschool De Opslach, Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk, Christelijke Basisschool Toermalijn, Martenaskoalle, Openbare Basisschool De Hanwizer, Christelijke Basisschool De Foareker, Algemene Bijzondere Basisschool De Reinboge, OBS Fugelflecht, OBS De Opslach, Christelijke Basisschool De Tarissing, Scholengemeenschap Ulbe Van Houten Christelijke SGM voor Vmbo, Christelijke Basisschool De Grunslach, Staetlansskoalle, Rooms Katholieke Basisschool De Kabas, School voor Speciaal Basisonderwijs De Bolder, Bogerman Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo, Openbare Bsisschool Nye Mj Tamsmaskoalle, Openbare basisschool De Opstap, Openbare Basisschool de Twirre, Basisschool De Earnewjuk Christelijk Basisonderwijs, De Cingel, Christelijke Basisschool It Anker, Christelijke Basisschool Mooitaki, Christelijke Basisschool It Funemint, Christelijke Basisschool De Koppel

Bedrijf gratis toevoegen?

Voeg uw bedrijf in twee stappen toe!

  1. inloggen of eerst registreren
  2. bedrijfsgegevens invullen, klaar!2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Zweins | 112 alarmeringen Zweins | Goedkoop Tanken in Zweins | Supermarkten in Zweins | Weerbericht Zweins