Buurten rondom Zweins

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Zweins zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Zweins.


Zweins - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Peins - Gemeente Franekeradeel

Schingen - Gemeente Menaldumadeel

Peins - Gemeente Franekeradeel

Schalsum - Gemeente Franekeradeel

Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Baaium - Gemeente Littenseradiel

Slappeterp - Gemeente Menaldumadeel

Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen - Gemeente Franekeradeel

Schalsumerplan en Arkens - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Ried - Gemeente Franekeradeel

Stationsbuurt, Oostelijk en zuidelijk industrieterrein - Gemeente Franekeradeel

Boer - Gemeente Franekeradeel

Ried - Gemeente Franekeradeel

Hamburgerrak en Het Want - Gemeente Franekeradeel

Franeker Binnenstad - Gemeente Franekeradeel

Professorenbuurt - Gemeente Franekeradeel

Winsum - Gemeente Littenseradiel

Franeker-Zuid - Gemeente Franekeradeel

Tzum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

C. van Saarloosstraat en omgeving - Gemeente Franekeradeel

Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Vliet, Tuinen en Frisia - Gemeente Franekeradeel

Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Hns - Gemeente Littenseradiel

Kaatsersbuurt - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Tzum - Gemeente Franekeradeel

Hûns - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Winsum - Gemeente Littenseradiel

't War, Witzens en Groot Lankum - Gemeente Franekeradeel

Spannum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Spannum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Franeker - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Minnertsga - Gemeente het Bildt

Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Industriegebied West en bedrijventerrein Kie - Gemeente Franekeradeel

Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Leons - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Klooster-Lidlum - Gemeente Franekeradeel

Wier - Gemeente Menaldumadeel

Blessum - Gemeente Menaldumadeel

Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Minnertsga - Gemeente het Bildt

Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Firdgum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Baard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Herbaijum - Gemeente Franekeradeel

Iens - Gemeente Littenseradiel

Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Herbaijum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Achlum - Gemeente Franekeradeel

Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente Wnseradiel

Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Engelum - Gemeente Menaldumadeel

Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Hinnaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Lollum - Gemeente Wnseradiel

Lollum - Gemeente Wûnseradiel

Lollum - Gemeente W�nseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente W�nseradiel

Verspreide huizen Lollum - Gemeente Wûnseradiel

Verspreide huizen Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Wommels - Gemeente Littenseradiel

Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Achlum - Gemeente Franekeradeel

Britswert - Gemeente Littenseradiel

Jellum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Wommels - Gemeente Littenseradiel

Bears - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Wijnaldum - Gemeente Harlingen

Newton - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Easterein - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Wijnaldum - Gemeente Harlingen

Itens - Gemeente Littenseradiel

Businesspark Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden

Waaksens - Gemeente Littenseradiel

Mantgum - Gemeente Littenseradiel

De gegevens zijn ter beschikking gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Zweins | 112 alarmeringen Zweins | Goedkoop Tanken in Zweins | Supermarkten in Zweins | Weerbericht Zweins